ROS D&P s'especialitza en l'elaboració de plans de marketing turístic per a destinacions i entitats vinculades al turisme, a nivell estratègic i operatiu

   Els plans de màrqueting tenen com a objectiu final “vendre un producte o una destinació turística” i això implica tant un procés previ d’Intel·ligència de Mercat (estudis de mercat i de la competència) com la definició de les Estratègies de Marketing (producte/ Mercat, imatge, marca i posicionament) i el Pla de Marketing Operatiu, és a dir, el mix òptim d’accions de comunicació, promoció, imatge i comercialització.

   També ajudem als nostres clients en un àmbit de creixent importància per al turisme i els sectors vinculats: el marketing on-line, ja sigui en la definició de la seva estratègia de promoció i comercialització a la xarxa, com en la implementació i gestió d’aquesta estratègia.

    

   Alguns projectes de marketing turístic en els que hem treballat: 

   Pla de Marketing Operatiu de San Carlos de Bariloche

   Patagonia Argentina

   Com a seqüència lògica al Pla Estratègic i de Competitivitat Turística d’aquesta ciutat i finançat pel Consell Federal d’Inversions (CFI),  l’any 2001 es va elaborar el Pla de Màrqueting Operatiu que es va concretar en un detallat programa d’accions promocionals, comunicacionals i comercials per aconseguir un major equilibri entre oferta – demanda, reduir l’estacionalitat i aconseguir una major diversificació i penetració als mercats internacionals.

   Aquest Pla va venir acompanyat d’una sèrie d’accions per a la millora de l’organització de l’Ens de Promoció Turítica (EMPROTUR) i tallers de treball per a la creació dels Clubs de Producte amb implicació dels agents turístics locals.

   Bariloche-patagonia.jpg

   Ll’any 2007, finançat pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), es va actualitzar el Pla de Marketing Operatiu adaptant-lo a les noves circumstàncies de l’entorn, del mercat i del propi Ens de Promoció Turística.

   Pla de Marketing Operatiu de l’Estació de Esquí de La Molina

   Pirineus Gironins

   Per encàrrec de l’empresa propietària (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), es va redactar el Pla de Marketing Operatiu d’aquesta estació d’esquí pionera a Espanya, en el que es van definir les accions a executar o liderar per aconseguir els objectius comercials proposats a curt i mitijà termini, centrats específicament en els àmbits de la Comercialització, la Promoció i la Comunicació.

   La-Molina-esqui.jpg

   Pla de Marketing i de Competitivitat Turística de Sant Sadurní d'Anoia

   Alt Penedès

   paisatge-vitivinicola-penedes.jpg

   Estudi encarregat per la Diputació de Barcelona amb l'bjectiu de dinamitzar el nucli urbà de Sant Sadurní d'Anoia, aprofitant el potencial turístic del seu principal recurs: el cava. El plan va definir les línees estratègiquess de marketing turístic a llarg termini, així com el Plan de Marketing Operatiu i un conjunt d'actuacions destinades a millorar l'oferta.

   Pla de Marketing Operatiu del Parc Arqueològic de les Minas Prehistòriques de Gavà

   Baix Llobregat

   Com a continuació del Pla Estratègic i Viabilitat d’aquest gran equipament cultural elaborat en 2003, l’any 2004 es va redactar el Pla de Marketing Operatiu que va concretar el marketing mix d’accions a realitzar en l’àmbit de la imatge, la comunicació, la promoció i la comercialització.

   Parque-Minas-Gava.jpg

   Pla de Marketing del Consorci de MIPiMES “ALSUR”

   Patagonia Argentina

   Rafting-Bariloche.jpg

   Assistència Tècnica contractada pel Banc Interamericà de Desenvolupament  dins del “Programa Recolzament a la Modernització Productiva de la Província de Rio Negro (Argentina)”, que va consistir en l’elaboració del Pla de Marketing del Consorci de PIMES turístiques, ALSUR, del Nahuel Huapi, consorci que nuclea dues tipologies d’empreses: Establiments d’allotjament i Prestadors de serveis turístics.

   L’objectiu va ser aconseguir la consolidació del grup i posicionar-lo clarament al mercat turístic mitjançant la definició d’una estratègia de marketing a llarg termini i la definició d’uns programes de promoció i comercialització a curt i mitjà termini coherents amb aquesta estratègia.

   Pla de Marketing Turístic de les Valls del Cadí

   Pirineus Catalans

   En el marc del Programa Europeu INTERREG de col·laboració transfronterera, es va elaborar aquest Pla d’aquesta zona pirinenca que va incloure tant la fase estratègica com el pla operatiu, i que es va concretar en un conjunt d’accions que abastaven la creació d’una marca i de producte, accions de comunicació i promoció, la millora dels canals de comercialització i la creació d’un Ens de Promoció i Gestión Turística.

   Valls-Cadi.jpg

   Avaluació de la Imatge Turística i posicionament internacional de la Regió d'Aysén

   Patagonia Xilena  

   patagonia-chile.jpg

   L'objectiu de l'estudi va ser determinar el grau de coneixement i la imatge turística de la Regió d'Aysén a la Patagonia Xilena, un àrea de notable potencial encara que poc desenvolupada turísticament.

   L'estudi, a més, sarà la base per a definir les futures estratègies de promoció turística internacional de la Regió ja que va ser realizat en 6 paísos mitjançant panels online estadísticament representatius.

   Pla de Marketing Turístic de la Ciutat de Lugo

   Galicia

   En el marc del Plan de Excelencia Turística de Lugo, es varen dissenyar els Programes d’actuació que afecten a la demanda del Sistema Turístic, és a dir, sobre la capacitat d’incidir en el mercat: Promoció, Comunicació i Comercialització.

   Lugo-Muralla.jpg

   Manuals de Producte Turístic de la "Tarraco Romana"  

   Tarragonès

   Anfiteatro-Tarragona.jpg

   El projecte va tenir com a marc el Pla de Competitivitat Turística de la "Tarraco Romana" que inclou la ciutat de Tarragona i els municipis de Constantí, Altafulla i Roda de Berà. Va consistir en la identificació dels “gaps” o condicionants més rellevants per al desenvolupament de cada producte - mercat, així como un Pla d'Acció amb actuacions tant de marketing com altres destinades a la millora de la competitivitat de cada producte.  

   Pla de Marketing per a la captació d’operadors aeris de Santiago de Compostela

   Galicia

   Es va dissenyar un Pla de Marketing específic per a la captació d’operadors aeris en l’Aeroport de Santiago, per tal d'eliminar un element estrangulador del sistema turístic de la ciutat: la falta de connexions amb els mercats emissors internacionals.

   Els objectius del Pla es van assolir plenament amb el resultant increment del nombre de visitants, la diversificació de mercats i reducció de l’estacionalitat.

   Santiagode-compostela.jpeg

   Pla de disseny i estructuració de productes turístics de la ciutat de Pontevedra

   Galicia

   Pontevedra.JPG

   La tercera fase de l’Assistència Tècnica a la ciutat de Pontevedra, es va concretar en el disseny de productes turístics específics susceptibles de ser comercialitzats.