ROS D&P dóna assistència tècnica per a la definició dels models de gestió del turisme més idonis (patronats, consorcis, empreses mixtes) en els seus aspectes institucionals, jurídics i organitzatius, econòmics i financers

També elaborem els corresponents Plans de Viabilitat i de Negoci, tot donant suport durant la seva implementació efectiva.

El nou paradigma al que s’enfronten les destinacions turístiques, especialment a nivell local, és l’aplicació de nous models de gestió, més eficaços i eficients i basats en els principis de la cooperació, co-participació i co-responsabilitat financera.

 

Alguns exemples de projectes en els que ROS D&P ha treballat: 

 

Estudi de models d’entitats públic- privades de gestió de l’activitat turística en l’àmbit local

Fereración Española de Municipios y Provincias

modelos-gestion-turismol.jpg

Es va tractar d’un estudi a nivell internacional encarregat per la Secretaria General de Turismo de España i la Federación Española de Municipios y Provincias, que va tenir com a propòsit modelizar les millors pràctiques en el camp de la gestió del turisme amb l’objectiu de donar pautes útils per a crear i/o millorar els ens de gestió i promoció turística. 

Com a síntesi d’aquest estudi es va elaborar un manual pràctic “Models de Gestió Turística Local: Principis i Pràctiques”, orientat a millorar la gestió turística dels responsables municipals (electes, directors i tècnics).

Creació i organització d’una Xarxa de “Pobles amb Encant” per al desenvolupament i promoció del turisme a Lleida”

Lleida

Assistència Tècnica amb l'objectiu de desenvolupament sostenible local de les zones rurals de la província de Lleida, mitjançant la dinamització del turisme en pobles petits i amb potencial turístic. 

L’assistència consisteix en el disseny, creació, institucionalització i consolidació d’una Xarxa de "pobles amb encant" fundada sobre el principi de la identitat i autenticitat local com a factor de competitivitat turística en zones rurals.

Taull-Lleida.jpg

Pla de Viabilitat i Negoci del Nou Ens de Gestió turística de Tarragona

Tarragona

Pont-del-Diable-Tarragona.jpg

Projecte emmarcat dins del Programa “Suport a les destinacions turístiques” del Govern d’Espanya. El seu principal objectiu va ser impulsar nous models de gestió turística local basats en fórmules de col·laboració públic- privada.

L’objectiu final del projecte va ser el disseny i el desenvolupament d’un nou Ens de gestió i promoció turística de la ciutat  deTarragona basat en el principi de la cooperació i coresponsabilitat públic – privada.

Pla de Negoci i Manual de Funcionament de la Xarxa de MIPiMES a la Ruta del Tequila

Jalisco (Mèxic)

L’estudi s’emmarca en el programa del BID – FOMIN per a desarrolar turísticament la Región del Tequila. Es va definir una estratègia de desenvolupament turístic local sostenible i una estratègia de promoció turística per a la Regió a fi de potenciar la competitivitat turística del sector mitjançant el disseny i desenvolupament d’una XARXA de MIPiMES  turístiques.

L’assistència tècnica va incloure a més l’elaboració d’un Pla de Negoci i un Manual de Funcionament de la XARXA  amb l’objectiu de millorar  la posició competitiva de les empreses i la seva capacitat d’arribar al mercat.

Paisaje-Agavero-mexico.jpg

Estudi de Viabilitat per a la creació d’una Societat Municipal Mixta de Gestió Turística a Ourense

Galícia

Ourense.jpg

L’objectiu final del projecte va ser el disseny i el desenvolupament d’un nou Ens de gestió i promoció turística de la ciutat d’Orense basat en el principi de la cooperació i coresponsabilitat públic – privada.

La tasca de la consultora va incloure l’elaboració del Pla de Negoci i la Memòria Justificativa de la Societat Municipal Mixta, prèvia a la seva aprovación definitiva.

Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

Catalunya

El projecte va ser definir una estratègia global tant per a la XARXA com per als 20 municipis que la integren, considerant d’una banda la definició i estructuració de productes turístics, i per altra els aspectes de comunicació, promoció i cooperació necessaris per al desenvolupament del Turisme Industrial a Catalunya.

XATIC_logo.jpg

Pla de Negoci de la Societat Municipal de Gestió de Turisme de Pontevedra

Galícia

Pontevedra.JPG

Disseny i desenvolupament del nou Ens de gestió i promoció turística de la ciutat de Pontevedra basat en el principi de la cooperació i co-responsabilitat públic – privada.

ROS D&P es va encarregar de elaborar el Pla de Negoci i la Memòria Justificativa de la Societat, en el marc de l’elaboració del Pla Estratègic i de Competitivitat turística, dut a terme per ROS D&P.