ROS D&P finalitza el Pla Estratègic de Turisme i Competitivitat Turística de Pontevedra

El Pla es va estructurar en tres fases: una primera fase de diagnosis i estratègies, una segona de programes i projectes d'actuació per a millorar la competitivitat i la promoció turística de Pontevedra i, finalment, una tercera fase en la qual es van dissenyar uns productes turístics específics per a ser comercializats. 

Pontevedra-rias-baixas.jpg