ROS D&P avalua la viabilitat de la Fundació Cardona Històrica

La Fundació "Cardona Històrica" és l'ens que, des del  2006, es responsabilitza de la gestió dels principals recursos turístics de Cardona: la Muntanya de Sal i el Castell. Per altra banda, és l'actor clau per a impulsar la dinamització turística de la vila de Cardona. L'estudi, a més d'un pla de viabilitat económica- financera de la Fundació, va definir unes directrius estratègiques de desenvolupament turístic a llarg termini per a la "Destinació Cardona". 

castell-cardona.JPG