ROS D&P és una empresa de serveis de consultoria especialitzada en donar resposta a les necessitats d’assistència tècnica d’empreses i institucions del sector turístic i activitats connexes

 

ROS D&P te com a filosofia d’empresa el caràcter personalitzat dels nostres serveis, basat en un alt nivell d’exigència tècnica i experiència contrastada, per tal que el client hi trobi el nostre valor més important: Confiança

  • Confiança en que les seves propostes estan a un alt nivell tècnic.
  • Confiança en que aquestes són realistes i aplicables, passades pel filtre de l’experiència.
  • Confiança en els requisits que la deontologia professional imposa a tot consultor: honestedat, rigor, lleialtat i confidencialitat.

Josep Ros Santasusana

  • Economista (Universitat de Barcelona),
  • Diplomat per la School of Hotel Administration (Cornell University)
  • Diplomat en Planificació Turística (University of Surrey)

Josep Ros té una llarga i acreditada trajectòria a nivell nacional internacional en la direcció de projectes turístics, hotelers i de lleure.

 

 

Els atributs que millor ens defineixen són:

Especialització

El nostre profund coneixement del sector ens permet entrar directament i sense preàmbuls al nucli dels problemes, proposant solucions aplicables i realistes.

Personalizació

L’enfocament singular i personalitzat amb cada client, ens permet oferir-li un servei adaptat a les seves necessitats concretes.

Multidisciplinariedat

El caràcter transversal del sector turístic aconsella abordar els projectes de forma multidisciplinar. ROS D&P assegura aquest enfocament multidisciplinar i, al mateix temps, un alt nivell de qualitat i professionalitat en tots els seus col·laboradors i especialistes.

Internacionalització

La nostra vocació internacional en el sector turístic es concreta en la llarga experiència acumulada en el desenvolupament de projectes internacionals així com en la xarxa d’empreses i corresponsals associats.

 

El nostre “modus operandi”

Deriva de la pròpia filosofia de l’empresa: Ajudem, en estreta col·laboració amb els nostres clients, a una correcta presa de decisions i a la seva eficaç implementació.

Això implica:

com-treballem.png

On operem? 

ROS D&P té la seva seu a Barcelona i delegació a Londres. Sense renunciar a tenir una sòlida implantació en el seu àmbit territorial més pròxim, té una clara i forta vocació internacional. Aquesta vocació ve avalada per la gran experiència internacional del seu equip i pel "network" d’empreses associades i corresponsals a diversos països.

on-estem.jpg
 

Quins són els nostres clients? 

Els nostres clients potencials són totes aquelles empreses o institucions de naturalesa molt diversa que necessiten assessorament en planificació i desenvolupament de projectes, de forma especial en l’àmbit del turisme i sectors vinculats:

nostres-clients.jpg